2017-08-20 - Cees, Anneke K, Trees en Martijn G spelen in den lande

2017-08-16 - Anneke K, Cees, Ieneke en Trees spelen in IJsselstein

2017-08-13 - Anneke K, Desiree, Jacqueline en Regina spelen in Rotterdam

2017-08-13 - Anneke B, Cees, Foppe en Trees spelen in IJsselstein

2017-08-11 - Cees, Anneke K, Janine en Trees spelen in IJsselstein

2017-08-05 - Ans, Dicky, Anneke B en Marjan D spelen in Oss

2017-08-02 - Dicky, Martijn K, Martin en Nicole spelen in Bussum

2017-08-02 - Robert, Cees, Trees en Anneke K spelen in den lande

2017-08-01 - Els, Gerda, Hanneke en John spelen in Den Bosch

2017-07-26 - Cees, Anneke K, Trees en Ieneke spelen in IJsselstein

2017-07-25 - Anneke B, Foppe, Gerda en Hanneke spelen in Rosmalen